Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Silesia Devices

Biuro Projektowo-Usługowe Silesia Devices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej Administratorem, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie silesia-devices.com. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że pliki te będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.

Serwis silesia-devices.com stosuje następujące pliki cookies:

 1. wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny uw.edu.pl; 
 • cookies googleads.g.doubleclik.net – służą do weryfikacji „kliknięć”
  i automatycznego tagowania adresów url; 
 • static.doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenia ilości odwiedzin witryny; 
 • cookies cdnjs.cloudflare.com – służą do przyśpieszenia i zwiększenia wydajności, a także zwiększenia bezpieczeństwa strony internetowej; 

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie silesia-devices.com.

Gromadzenie danych

Administrator gromadzi między innymi następujące rodzaje danych związanych z korzystaniem z serwisu: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość i daty odwiedzenia serwisu. 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Projektowo-Usługowe Silesia Devices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 22, 40-709 Katowice, NIP: 6342821571, REGON: 243372383, KRS: 0000477894.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Biuro Projektowo-Usługowe Silesia Devices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 22, 40-709 Katowice
 • mailowo: info@silesia-devices.com

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@silesia-devices.com

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości mailowej, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • realizację lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem, w szczególności umowy sprzedaży produktu, umowy sprzedaży usług, umowy wspólnej realizacji projektu lub przedsięwzięcia;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. przedstawienie szczegółów oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zadaniem. 

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej. 

Aktualizowanie polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.